Federatieve Raildienst Vakbond doet mee aan OR-verkiezingen bij NS

27 april vindt er bij zowel NS Reizigers als NS Stations Ondernemingsraadverkiezingen plaats.

De Federatieve Raildienst Vakbond doet ook mee en wil, naast haar nog te maken verkiezingskrantje, de kandidaten aan de collega's voorstellen.

De komende dagen zal deze weblog verbeterd worden

 

 

 

 

Vakbondsvertegenwoordiging binnen de bedrijfsonderdelen

Vakbonden binnen de NS kunnen lijsten met kandidaten indienen.

Conform de reglementen wordt bepaald wie er bij de verkiezingen nu ook daadwerkelijk gekozen is.
Begrippen als hele kiesdelers, halve kiesdelers, reststemmen etc. zijn, net zoals in de "gewone" politiek bij verdeling van zetels gedurende de verkiezingstijd de meest voorkomende woorden.

De verantwoordelijkheid van de verkiezingen ligt bij de Ondernemingraad.

 

Overlegstructuur bij NS Stations

NS Stations is organisatorisch een vrij "platte" organisatie, weinig managementlagen.

Grofweg heet de indeling:
- Tickets en Service, zijnde service en informatievoorziening met 2 eigen directeuren, verdeeld over Noord en Zuid Nederland en de
- kolommen:stationsmanagement (beheer). Commerciele Zaken (exploitatie met tevens medeontwikkeling van stations)

Ten behoeve van het totale bedrijfsbelang van NS Stations is een Ondernemingsraad van 15 zetels ingesteld. Per 27 april, wanneer de verkiezingen gehouden worden, zonder kiesgroepen. De directievoorzitter is de overlegpartner.

Ook wordt er een Onderdeelcommissie voor Tickets en Service ingesteld, 12 zetels ten behoeve van alle regio's. Deze OC heeft alleen de belangen voor Tickets en Service in haar pakket, de Ondernemingsraad bepaalt het beleid.

NS Stations

NS Stations is voor de FRV een vrij jong onderdeel om mee te doen aan de verkiezingen.

In 2001 zijn de lokettisten uit de NS Reizigers overgeplaatst naar NS Stations. NS Stations houdt zich bezig met alles wat er op en rond het station gebeurt, in al zijn facetten.

Onder andere: verhuur van ruimten op het station, onderhoud aan en op het station, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de reisinformatie. Dus niet alleen "kaartverkoop". NS Stations levert een belangrijke bijdrage aan de financiele gesteldheid van de gehele NS. Ook de sociale veiligheid voor zowel de reiziger als de medewerker die zich op het station begeeft.

NS Stations verzorgt de reiziger vanaf de treeplank van de trein tot aan het voorplein van het station. De reiziger gastvrijheid aanbieden in een veilige omgeving.